Toshiba in Vietnam

Thank you for your message

The relevant department will get in touch with you.

Close

Power Systems

Hanoi Representative Office
12th Floor, Tower B, Handiresco Tower, 521 Kim Ma Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam

Quantum Key Distribution

Toshiba Asia Pacific Pte. Ltd.
20 Pasir Panjang Road, #12-25/26 Mapletree Business City, Singapore 117439

Transmission and Distribution Systems

Toshiba Transmission & Distribution Systems (Vietnam) Ltd.
Plot P-6B, Thang Long Industrial Park, Dong Anh District, Hanoi

Industrial Motor & Drive

Toshiba Asia Pacific Pte. Ltd.
20 Pasir Panjang Road, #12-25/26 Mapletree Business City, Singapore 117439

Industrial Camera

Toshiba Asia Pacific Pte. Ltd.
20 Pasir Panjang Road, #12-25/26 Mapletree Business City, Singapore 117439

Elevator Support

Toshiba Asia Pacific Pte. Ltd.
20 Pasir Panjang Road, #12-25/26 Mapletree Business City, Singapore 117439

Lĩnh vực kinh doanh

Chúng tôi hình dung một thế giới trong đó mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn và cung cấp các giải pháp để biến điều đó thành hiện thực. Bằng cách kết hợp chuyên môn sản xuất với công nghệ kỹ thuật số, chúng tôi hy vọng đạt được mức trung hòa carbon và xây dựng cơ sở hạ tầng bền bỉ.

2024